Revisors påtegning af regnskabet 2018

Til foreningen og medlemmerne i foreningen MÆTVÆRK

Regnskabet er den 5.3. 2019 gennemgået og fundet tilfredsstillende.

Enkelte bilag er udtaget til kontrol og stemmer.

Kontant bilagene fra de enkelte spisninger mangler en opgørelse af kassen.

Dette bør ske hver gang.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

 

Anders Lindgård

Valgt revisor