Beretning 2018

 

Vi mødes!

Generalforsamling blev afholdt i maj (joe..lidt sent). Derefter har vi afholdt bestyrelsesmøder juni, aug, sept, okt, nov, dec, jan og feb (2 gange) og i marts. Forud for bestyrelsesmøder har vi afholdt Kaffe- og udviklingsmøder, som er vores åbne ide- og velkomstmøder. God energi og flot fremmøde!

Møderne afholdes i ”New York” - rummet i tilknytning til vores lokale.

 

Hvor finder du Mætværk?

En meget stor del af vores fokus har været at skaffe foreningens rammer på plads. Først og fremmest vores rå lagerlokale, som, trods det stadigt er råt – og lidt koldt! - er blevet brugbart som spise- og samlingssted.

Vi har også fået adgang til borgerskolens aula og skolebodskøkken, men har kun benyttet det en enkelt gang. Desuden har vi været på Akademiet. Vores eget er bedst, men det er også ok at være lidt på tur.

Status er at vi lige nu er afhængige af at bruge Aktivitetshusets N.Y. rum, køkken og toiletfaciliteter for at kunne bruge vores eget lokale. Dette giver en begrænsning, som er udtrykt i vores lejeaftale.

Lokalerenoveringen er vigtig, for at komme videre, og det har vi arbejdet meget med på møderne og i praksis, rengøring og det med at skaffe ting. At renovere kræver selvsagt aftaler med kommunen, som jo ejer bygningen. Der er hentet tilbud på varme og vinduer og portudskiftning (hv 60.000 og 110.000). Dertil kommer ny udgang til (fremtidig)gårdhave, indretning af køkken i sidebygning og toilet.

Vi er i gang med at søge midler til disse nødvendige tiltag, og har, som det også fremgår af regnskabet allerede haft succeser, men er ikke i mål.

 

Og kører det?

De indholdsmæssige rammer har også fyldt. Det at få aktiviteter og arrangementer til at rulle, det som vi vil kendes på og som samler os. Den debat fylder rigtig meget på vores møder.

Vi har efterhånden etableret rutiner på fællesspisning (især) men også kaffemøder og banko. Til fællesspisningerne er der fuldt hus – 50-70 hver gang. Billetter købes hos de handlende, Sejers og Superbrugsen, og vi oplever i det hele taget meget velvilje fra forretninger og virksomheder, når vi spørger om hjælp, til at få arrangementerne afviklet.

Desuden er der pop up arrangementer som eks. foredrag. Vi deltog i Kyndelmisse lysfesten med suppeuddeling, et meget hyggeligt PR-arrangement med mange nysgerrige og gode kontakter. Vi er meget åbne overfor nye måder at gøre tingene på, intet er fastlåst.

 

Hvor skal vi hen?

Vi har afholdt visionsseminar og har her, kort før generalforsamlingen, færdigpudset den.

Hovedpunkter er fællesskab om mad, det gode liv til alle og engagement miljøet, især det sociale og nære -overalt i kommunen.

Processen har været spændende og er ret nødvendig, for at vi enkelt og klart kan præsentere os og dermed det grundlag, der skal skaffe både midler og medlemmer.

Men den fælles vision er også vigtig, når vi i det daglige tilrettelægger, hvordan vi arbejder og omgås hinanden. Vi har været gennem analytiske opgaver omkring interessenter og prioriteringer.

Hjemmesiden og facebook er vigtige kanaler i det daglige til vores medlemmer og målgruppe. Det har også fyldt i årets arbejde.

Bestyrelsen fik både ny formand, næstformand og kasserer i indeværende periode. Det gav os nogle logistiske udfordringer med bank, cvr-oplysninger, nemId og den slags.

Stort arbejde, måske vil vi ansætte en bogholder et par timer om ugen.

Men vi har i perioden også taget hul på vigtige overvejelser om hvordan vores partnerskaber indgår i vores struktur. Om det kræver vedtægtsændringer eller kan gøres under de nuværende? Vi arbejder også med at etablere undergrupper med kommissorier, således at der kan opnås optimale selvstyrende forhold. Som selvfølgelig stadigt er helt indenfor foreningens formål og bestyrelsens ansvar.

 

Hvordan gør vi?

Måden vi er sammen på er en vigtig del at Mætværk. Det skal være muligt at deltage på flere niveauer, for vi er en forening, som samler både sårbare mennesker, professionelle og frivillige i alle afskygninger. Unge, gamle, høje, lave, osv. Alle.

Vi har bemærket at mange, der er relativt nytilflyttede til kommunen søger os. Pensionister. Ledige. Vi leder efter et mønster og arbejder med at fastholde.

På arrangementerne og aktiviteterne er det indtil nu typisk bestyrelsesmedlemmer, der er tovholdere.Men vi arbejder med begrebet ”Socialt værtskab”, som er en rolle, vi gerne vil udvikle som et fast tilbud.

Andre måder at engagere på er vores ”Frivilliglister”, hvor man giver bud på, hvad man vil bidrage med. Desuden har vi ”Opgavelister”, både fysisk og digitalt, hvor man kan byde ind.

Kaffe/udviklingsmøderne er allerede et helt fast element. Her kommer mange nysgerrige og bruger muligheden for at se os an. Vi arbejder med at fange de interesserede ind. At etablere en praksis og f.eks. lave en velkomstpakke i personlig udgave. Det er nogle af vores overvejelser omkring medlemspleje.

 

Sjovt og rart

De gode relationer er det, som gør det sjovt og får tingene til at lykkes, også selvom alt ikke lige er tilrettelagt og på en snor.

Vores samarbejdet med brugerne fra Aktivitetshuset og Søndergade er en kerne i vores forening, noget vi hæger om og som betyder rigtig meget for foreningen. Vi er meget opmærksomme på om døren nu også er bred nok og tærsklen lav nok. Det er vores formulerede formål, men hvad betyder det i praksis og gør vi det godt nok? Det arbejder vi med.

Vi er en forening og vi er her som frivillige.

Vi er her af lyst og måske også fordi vi her ser en vigtig opgave. En opgave, som kalder på os og som er nødvendig.

Om det er mad, venskab eller et bedre samfund. Alle er velkomne i vores fællesskab.

 

Grethe og bestyrelsen.