Du/I indkaldes til generalforsamling i foreningen MÆTVÆRK

Dato:    Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00
Rådhusvej 17,  4180 Sorø

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Afstemning om vedtægter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vi har modtaget opstilling fra tre nye kandidater til bestyrelsen, Per Klarskov-Jeppesen ,Ricky Petersen og Majbritt Skytte.

Er der andre der ønsker at opstille til bestyrelsen, eller ønsker at fremsætte forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det fremsendes til Grethe Kistrup Møller på info@mætværk.dk

Der er fællesspisning før generalforsamlingen fra kl 17.30.
Billetter købes i Sejers, hos Brugsen eller på Aktivitetshuset fra den. 1 marts.

Vi glæder os til at se jer!

Foreningen MÆTVÆRK

MÆTVÆRK er et fællesskab for borgere i Sorø Kommune og omegn, hvor tærsklen er så lav og porten så bred, at alle kan være med. Vi ønsker fællesskaber, hvor der er der plads til alle.

Vi ønsker at skabe lokal identitet gennem fællespisninger og andre fælles aktiviteter, der bidrager til aktiv involvering,netværk og medborgerskab i Sorø Kommune.

MÆTVÆRK holder til på Rådhusvej 17, 4180 Sorø.